• Badanie RUSI/USG fizjoterapeutyczne – 30 PLN Cena promocyjna!
  • Pierwsza wizyta (dokładny wywiad, pełne badanie i diagnoza funkcjonalna, RUSI/USG, właściwa terapia, zalecenia) – 70 PLN
  • Wizyta kontrolna (kontrola efektów terapii, właściwa terapia z modyfikacją procesu leczenia jeśli potrzebna, RUSI/USG kontrolne, zalecenia) – 50 PLN
  • Masaż klasyczny, sportowy, limfatyczny / 15 minut – 20 PLN W seriach taniej!
  • Wizyty domowe (rehabilitacja neurologiczna i osób starszych, RUSI/USG fizjoterapeutyczne) – cena ustalana indywidualnie