• Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna
  • Diagnoza i terapia bólu kręgosłupa, miednicy, stawów kończyn i głowy
  • Mobilna rehabilitacja neurologiczna i osób starszych  ♦  Fizjoterapia sportowo-urazowa